Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5652
Nhan đề: Đa dạng loài vi tảo nổi và mối liên hệ giữa sinh khối với dinh dưỡng nước trong ruộng lúa vụ Đông Xuân năm 2016-2017 ở huyện chợ Mới, tỉnh An Giang
Tác giả: Phụng, Bùi Thị Mai
Thanh, Võ Đan
Linh, Dương Mai
Từ khoá: Vi tảo
Lúa nước
Kĩ thuật môi trường
Microalgae
Rice
Environmental engineering
Oxy hòa tàn
Thâm canh
Sinh khối tảo
Vụ Đông Xuân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá sự đa dạng loài vi tảo nổi hiện diện trong nước ruộng lúa thông qua số loài. Đồng thời, tìm mối liên hệ giữa khối vi tảo sống trong ruộng với các thông số hóa học nước
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5652
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bui Thi Mai phung.NCKH00302.cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.81 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.