Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5656
Title: Ảnh hưởng của hàm lượng magiê đến cấu trúc và hoạt động của chất xúc tác quang TiO2 trong phản ứng phân hủy phenol với ánh sáng UV-VIS
Authors: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Tám, Nguyễn Văn Bé
Trí, Trần Mạnh
Keywords: Tio2
Phenol
Ánh sáng uv-vis
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Description: Tạp chí Hóa học. Tập 46. Số 4. 2008
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5656
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 46.So 4.2008.pdf
  Restricted Access
11.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.