Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5661
Title: Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rác thải hữu cơ và phế phẩm nông nghiệp: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN cơ sở
Authors: Chi, Võ Thị Dao
Cẩn, Lê Nguyên
Phong, Lê Thanh
Thành, Nguyễn Trung
Nhơn, Nguyễn Thành
Việt, Lê Phương
Thanh, Võ Đan
Keywords: Nông nghiệp
Khía cạnh môi trường
Rác thải và xử lý rác thải
Quản lí môi trường
Phế phẩm nông nghiệp
Rác thải hữu cơ
Than sinh học
Phân hủy yếm khí
Rác thải sinh học
Năng lượng tái tạo
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nội dung đề tài đề cập vấn đề: Giảm thiểu nguồn rác thải sinh hoạt tại các bãi đổ từ đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Giải quyết lượng sinh khối nông nghiệp và tăng giá trị sử dụng cho sinh khối này; Làm nhiên liệu đốt thay nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ) góp phần tạo ra một sản phẩm có giá trị cho xã hội, tăng hiệu quả kinh tế xã hội giảm sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt, bảo vệ sức khỏe cộng đồng....
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp cơ sở)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5661
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00303 Vo Thi Dao Chi.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn4.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.