Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5661
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rác thải hữu cơ và phế phẩm nông nghiệp: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN cơ sở
Tác giả: Chi, Võ Thị Dao
Cẩn, Lê Nguyên
Phong, Lê Thanh
Thành, Nguyễn Trung
Nhơn, Nguyễn Thành
Việt, Lê Phương
Thanh, Võ Đan
Từ khoá: Nông nghiệp
Khía cạnh môi trường
Rác thải và xử lý rác thải
Quản lí môi trường
Phế phẩm nông nghiệp
Rác thải hữu cơ
Than sinh học
Phân hủy yếm khí
Rác thải sinh học
Năng lượng tái tạo
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung đề tài đề cập vấn đề: Giảm thiểu nguồn rác thải sinh hoạt tại các bãi đổ từ đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Giải quyết lượng sinh khối nông nghiệp và tăng giá trị sử dụng cho sinh khối này; Làm nhiên liệu đốt thay nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ) góp phần tạo ra một sản phẩm có giá trị cho xã hội, tăng hiệu quả kinh tế xã hội giảm sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt, bảo vệ sức khỏe cộng đồng....
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp cơ sở)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5661
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00303 Vo Thi Dao Chi.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn4.6 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.