Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5662
Title: Điều kiện cần tối ưu cho bài toán cân bằng vector dưới dạng quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker
Authors: Thành, Lê Kiên
Keywords: Toán học
Lí thuyết tối ưu
Mathematics
Optimality theory
Bài toán cân bằng
Điều kiện tối ưu
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài nghiên cứu thiết lập điều kiện cần tối ưu cho nghiệm của bài toán cân bằng vector dưới dạng quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5662
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Kien Thanh. NCKH00364. capdo 4 .CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn954.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.