Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5663
Title: Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả nội suy đối với miền tính toán có dữ liệu thưa
Authors: Hoa, Phạm Thị Thu
Hạnh, Phạm Mỹ
Keywords: Toán học
Phương pháp nội suy không gian
Nội suy tuyến tính
Nội suy trọng số
Nội suy spline
Nội suy Kriging
Dữ liệu thưa
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về các phương pháp nội suy trong không gian trong phần mềm BlueKenue; Telemac 2D và phần mềm R. Tìm cách khắc phục các khuyết điểm của các phương pháp nội suy. Trên cơ sở đó chọn ra phương pháp nội suy phù hợp với những dữ liệu thưa. Đề xuất phương pháp nội suy tối ưu cho dữ liệu khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5663
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi ThuHoa.- P.M.Hanh.NCKH00352.capdo 1.CD.pdf
  Restricted Access
549.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.