Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5664
Title: Khả năng tạo củ và sinh trưởng của nghệ trắng (Curcuma aromatica) trong điều kiện in vitro và vườn ươm
Authors: Diễm, Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Nuôi cấy mô thực vật
Chi nghệ
Nhân giống
Nhân giống in vitro
Khoa học cây trồng
Plant tissue culture
Curcuma
Propagation
Fertilization in vitro
Crop science
Nghệ trắng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BA và đường đến sự sinh trưởng và tạo củ nghệ trắng in vitro; Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nghệ trắng từ củ in vitro trong điều kiện vườn ươm.
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5664
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Diem.NCKH00308.cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn6.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.