Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5670
Title: Các yếu tố tác động đến tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở huyện An Phú, tỉnh An Giang
Authors: Hạnh, Lê Thị Hồng
Keywords: Học sinh bỏ học
Student dropouts
Học sinh
Trung học cơ sở
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trong nội dung này đề tài chú trọng tìm hiểu các khái niệm cơ bản: bỏ học, tình trạng bỏ học, học sinh, THCS. Đồng thời làm rõ các chính sách của tỉnh, huyện trong việc khuyến khích học sinh tiếp tục đến trường, các nghiên cứu liên quan và phương pháp thực hiện; Khảo sát thực trạng bỏ học và xác định các yếu tố tác động đến tình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú. Các yếu tố tác động bao gồm: yếu tố xuất phát từ bản thân trẻ; yếu tố xuất phát từ gia đình trẻ; yếu tố xuất phát từ nhà trường; yếu tố xuất phát từ môi trường-xã hội; Đánh giá và phân tích các yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến tình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú, tỉnh An Giang; Đề xuất các giải pháp can thiệp, nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng bỏ học của học sinh THCS
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp cơ sở)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5670
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Hong Hanh.NCKH00309.cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.