Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5676
Title: Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượng Curcuminoid của 16 mẫu giống nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) trồng tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Authors: Tuyền, Võ Thị Xuân
Keywords: Chi nghệ
Khoa học cây trồng
Curcuma
Crop science
Nghệ đen
Cây dược liệu
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá đặc điểm nông học của 16 giống nghệ đen và xác định hàm lượng curcumin trong củ giống nghệ đen.
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5676
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Xuan Tuyen.NCKH00283.cap do 4.PDF
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.