Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5677
Title: Chế biến và bảo quản cao thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica) tắc (Citrofortunella microcarpa) bằng công nghệ cô đặc chân không
Authors: Tân, Nguyễn Duy
Keywords: Đồ uống
Hợp chất sinh học
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Kỹ thuật chân không
Beverages
Bioactive compounds
Food industry and trade
Mechanical engineering
Công nghệ thực phẩm
Cây thuốc dòi
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Thử nghiệm các đặc tính chức năng của sản phẩm: khả năng chống oxy hoá thông qua chỉ số chống oxy hoá (AAI), khả năng khử gốc tự do (DPPH) và khả năng khử sắt (FRAP), khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh: Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus; Nghiên cứu khả năng chấp nhận sản phẩm của người tiêu dùng.
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5677
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Duy Tan.NCKH00286.PDF
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn4.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.