Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5678
Title: Đánh giá các yếu tố gây khó khăn cho bệnh nhân HIV/AIDS kháng ARV bậc 1 trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Hường, Phạm Thị Thu
Keywords: Thuốc ARV
Bệnh nhân nhiễm HIV
Kháng ARV
AIDS (Bệnh)
HIV (Vi rút)
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài nghiên cứu muốn đánh giá những yếu tố gây khó khăn cho bệnh nhân HIV kháng với thuốc ARV bậc 1 trên địa bàn tỉnh An Giang
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5678
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thu Huong.NCKH00351.capdo 1.CD.pdf
  Restricted Access
686.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.