Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5681
Title: Đa dạng thành phần loài vi tảo trong ruộng lúa vụ thu đông ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Authors: Phụng, Bùi Thị Mai
Keywords: Vi tảo
Lúa nước
Microalgae
Rice
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá sự đa dạng loài vi tảo nổi hiện diện trong nước ruộng lúa thông qua số loài. Đồng thời, nghiên cứu mối liên hệ giữa sự hiện diện của các nhóm ngành vi tảo với chu kỳ bón phân cho lúa
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5681
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Mai Phung.NCKH00265.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.