Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5682
Title: Tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Thực trạng và giải pháp (từ đầu thế kỷ XVII đến 2015)
Authors: Kim, Nguyễn Bảo
Keywords: Chủ quyền
Lãnh hải
Quần đảo Hoàng Sa
Quần đảo Trường Sa
Sovereignty
Territorial waters
Paracel Islands
Spratly Islands
Biển Đông
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày: Tổng quan về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Chủ quyền và thực trạng tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Chủ trương, giải pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc giải quyết trang chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Description: Nghiên cứu khoa học của CB- GV (cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5682
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Bao Kim.NCKH00289.cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.