Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5683
Title: Tác động của "diễn biến hòa bình" đến tư tưởng sinh viên trường Đại học An Giang
Authors: Thanh, Nguyễn Hồ
Hải, Nguyễn Chí
Keywords: Đạo đức chính trị
Political ethics
Diễn biến hòa bình
Tư tưởng tác động
Sinh viên
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày: Những vấn đề cơ bản về chiến lược " diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng; Tác động của chiến lược " diễn biến hòa bình" đến tư tưởng của sinh viên trường Đại học An Giang; Phương hướng và giải pháp phòng, chống tác động của chiến lược " diễn biến hòa bình" đến tư tưởng của sinh viên trường Đại học An Giang
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5683
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ho Thanh-Nguyen Chi Hai.NCKH00296.cap do 4..PDF
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn5.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.