Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5685
Title: Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus Spp. bằng phương pháp lên men: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN cơ sở
Authors: Giang, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Nấm bào ngư
Công nghệ chất đạm
Nước chấm
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Pleurotus
Protein engineering
Sauces
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Nước tương
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng (điều kiện xử lý nấm bào ngư, tỷ lệ bột mì, tỷ lệ nấm mốc, tỷ lệ muối và nước muối bổ sung, thời gian lên men) để quá trình lên men nước tương nấm bào ngư; Khảo sát chế độ thanh trùng đến chất lượng nước tương thành phẩm; Theo dõi sự thay đổi chất lượng sản phẩm theo thời gian bảo quản
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (cấp cơ sở)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5685
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Giang. NCKH00297.cap do 4..PDF
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.