Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5693
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp trích ly đến thành phần hóa học của tinh dầu lá và thân cây ngũ gia bì (Schefflera octophylla L.)
Authors: Ngọc, Vương Bảo
Keywords: Cây ngũ gia bì (Thực vật)
Tinh chất và tinh dầu
Thành phần hóa học
Cây dược liệu
Schefflera octophylla L. (Plant)
Essential oil
Components
Medicinal plants
Tinh dầu
Dung môi hữu cơ
Hiệu suất trích ly
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: So sánh thành phần hóa học và hiệu suất thu hồi trong tinh dầu lá và thân cây ngũ gia bì từ các phương pháp trích ly khác nhau
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5693
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Bao Ngoc.NCKH00367.cap do 4 .CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn870.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.