Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5693
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp trích ly đến thành phần hóa học của tinh dầu lá và thân cây ngũ gia bì (Schefflera octophylla L.)
Tác giả: Ngọc, Vương Bảo
Từ khoá: Cây ngũ gia bì (Thực vật)
Tinh chất và tinh dầu
Thành phần hóa học
Cây dược liệu
Schefflera octophylla L. (Plant)
Essential oil
Components
Medicinal plants
Tinh dầu
Dung môi hữu cơ
Hiệu suất trích ly
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: So sánh thành phần hóa học và hiệu suất thu hồi trong tinh dầu lá và thân cây ngũ gia bì từ các phương pháp trích ly khác nhau
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5693
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vuong Bao Ngoc.NCKH00367.cap do 4 .CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn870.61 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.