Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5694
Title: Ứng dụng một số bài tập bổ trợ kỹ thuật đập bóng cơ bản theo phương lấy đà cho nữ sinh viên trong giờ học bóng chuyền tự chọn Trường Đại học An Giang
Authors: Loan, Đinh Thị Kim
Keywords: Bóng chuyền
Giáo dục thể chất
Sinh viên
Volleyball
Physical education and training
Students
Nữ sinh viên
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xây dựng được hệ thống bài tập nhằm hỗ trợ kỹ thuật đập bóng cơ bản theo phương lấy đà cho nữ sinh viên không chuyên ngành GDTC trong giờ học bóng chuyền
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5694
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Kim Loan. NCKH00353. cap do 4.CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.