Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5694
Nhan đề: Ứng dụng một số bài tập bổ trợ kỹ thuật đập bóng cơ bản theo phương lấy đà cho nữ sinh viên trong giờ học bóng chuyền tự chọn Trường Đại học An Giang
Tác giả: Loan, Đinh Thị Kim
Từ khoá: Bóng chuyền
Giáo dục thể chất
Sinh viên
Volleyball
Physical education and training
Students
Nữ sinh viên
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xây dựng được hệ thống bài tập nhằm hỗ trợ kỹ thuật đập bóng cơ bản theo phương lấy đà cho nữ sinh viên không chuyên ngành GDTC trong giờ học bóng chuyền
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5694
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Dinh Thi Kim Loan. NCKH00353. cap do 4.CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.73 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.