Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5697
Title: Khảo sát hoạt tính ức chế Enzyme Acetylcholinesterase của một số cây thuốc ở An Giang trong điều trị bệnh Alzheimer
Authors: Tuấn, Lê Minh
Linh, Lâm Thị Mỹ
Keywords: Bệnh Alzheimer
Cây dược liệu
Alzheimer
Medicinal plants
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xây dựng quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme Acetycholinesterase bằng phương pháp đo quang với chất đối chứng dương là galantamine và berberine; Thu thập các mẫu dược liệu tại vùng Bảy Núi - An Giang. Ly trích mẫu cây khô bằng dung môi methanol để thu được cao khô; Sàng lọc hoạt tính ức chế enzyme Acetycholinesterase của các mẫu cao thô trên quy trình đã xây dựng.
Description: Báo cáo kết quả nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5697
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leminh Tuan. NCKH00318.cap do 4. CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn6.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.