Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5698
Title: Nghiên cứu khả năng chế biến nước quả thốt nốt đường phèn và kẹo dẻo bổ sung gấc từ quả thốt nốt (Borassus Flabellifer L)
Authors: Đào, Vũ Thị Thanh
Quyên, Diệp Kim
Keywords: Thốt nốt (Thực vật)
Đồ uống
Công nghiệp bánh kẹo
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước quả thốt nốt đường phèn đóng chai với các thông số tối ưu nhằm tạo ra sản phẩm mới đáp ứng chỉ tiêu về chất lượng về hóa lý vi sinh theo TCVN 6297:1997; Chế biến sản phẩm kẹo dẻo thốt nốt bổ sung gấc với các thông số tối ưu nhằm tạo ra sản phẩm mới có giá trị cảm quan cao và đáp ứng chỉ tiêu về chất
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5698
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thi Thanh Dao- D.K.Quyen. NCKH00354.capdo 3.CD.pdf
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.