Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5702
Title: Tái tạo và thiết kế quy trình thực hiện một số bài thí nghiệm cơ học tại trường Đại học An Giang
Authors: Hải, Nguyễn Hồng
Huy, Hồ Xuân
Phương, Nguyễn Thành
Keywords: Cơ học
Thí nghiệm
Vật lý học
Mechanics
Experiments
Physics
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tận dụng và tái tạo ba bài thí nghiệm đã bị hỏng nhằm phục vụ mốt số thí nghiệm cơ học; Thiết kế quy trình thực hiện sáu bài thí nghiệm cơ học trên cơ sở tích hợp các trang thiết bị dụng cụ mới và các trang thiết bị dụng cụ cũ, tái tạo từ nhiều nguồn khác nhau; Sửa chữa góp phần hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn các bài thí nghiệm cũ và viết các bài mới.
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5702
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00340.Nguyen Hong Hai. capdo 2 . CD.pdf
  Restricted Access
6.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.