Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5703
Title: Đánh giá khả năng hấp thụ Ion Nitrat của vật liệu tổng hợp Amine - Sio2
Authors: Thành, Nguyễn Trung
Toàn, Phan Phước
Hăng, Lê Ngọc
Trinh, Nguyễn Thị Thu
Keywords: Kĩ thuật môi trường
Hấp phụ
Environmental engineering
Adsorption
Amine-Sio2
Triamine
Silic oxit
Dung dịch Nitrat
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tổng hợp và đánh giá khả năng hấp phụ ion NO3- của vật liệu tổng hợp Amine-SiO2 ở điều kiện phòng thí nghiệm; So sánh khả năng hấp phụ ion NO3- của vật liệu tổng hợp Amine-SiO2 với nhựa Akualite A420.
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5703
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trung Thanh. NCKH00319. Cap do 4.CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.