Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5707
Title: Nghiên cứu sử dụng bã mía ủ urê thay thế rau muống trong khẩu phần nuôi dê thịt
Authors: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Trường, Nguyễn Bình
Keywords: 
Thức ăn và cho ăn
Chăn nuôi
Dinh dưỡng vật nuôi
Goats
Feeding and feeds
Animal culture
Animal nutrition
Bã mía
Rau muống
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xác định ảnh hưởng của các mức urê trong hỗn hợp ủ với bã mía đến sự thay đổi thành phần dinh dưỡng của bã mía; Xác định ảnh hưởng của các mức bổ sung bã mía ủ urê thay thế rau muống trong khẩu phần lên mức ăn và mức tăng trọng của dê tăng trưởng.
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5707
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Hong.NCKH00344.capdo 2.CD.pdf
  Restricted Access
739.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.