Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5708
Title: Khảo sát khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật đối với sâu hại trên lúa và rau màu
Authors: Tuấn, Lê Minh
Linh, Lâm Thị Mỹ
Keywords: Bệnh hại cây trồng
Khoa học cây trồng
Plant diseases
Crop science
Hoạt chất sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nhằm tìm ra một số hoạt chất sinh học từ 10 loài thực vật có khả năng ức chế quá trình sinh trưởng, phát triển và ngán ăn đối với một số loài sâu hại chính trên lúa và rau màu. Từ đó, làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng các hoạt sinh học này trong việc điều chế các loại thuốc BVTV có nguồn gốc tự nhiên trong phòng trừ sâu hại theo hướng an toàn sinh học.
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5708
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Minh Tuan- L.T.M.Linh. NCKH00345.cap do 4. CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn4.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.