Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5711
Title: Hoàn thiện quy trình sản xuất khô cá rô phi vằn ăn liền (Oreochromis Niloticus)
Authors: Đào, Vũ Thị Thanh
Keywords: Cá rô phi vằn
Thực phẩm sấy khô
Chế biến thủy sản
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Oreochromis niloticus
Dried foods
Fishery processing
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm cải tiến chất lượng và hoàn thiện quy trình sản xuất khô cá rô phi vằn ăn liền có giá trị dinh dưỡng, cảm quan cao và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo TCVN 6175:2017. Đồng thời, chọn được bao bì và phương pháp bao gói phù hợp giúp sản phẩm ít biến đổi trong bảo quản. Bên cạnh đó, bước đầu đánh giá được mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5711
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thi Thanh Dao.NCKH00341.cap do 4. CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.