Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5713
Title: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh carotenoid có khả năng chống oxy hóa ở núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Authors: Lam, Bằng Hồng
Lương, Văn Viễn
Keywords: Vi khuẩn
Công nghệ sinh học
Bacteria
Biotechnology
Carotenoid
Kháng oxy hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng sản xuất carotenoid trong tự nhiên; Định danh các dòng vi khuẩn được tuyển chọn bằng phương pháp sinh học phân tử
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5713
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00378.Banghong Lam.cap do 4.CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.