Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5714
Title: Đánh giá thực trạng và xây dựng thang điểm thực hành nội dung tâng cầu cá nhân cho sinh viên học môn tự chọn đá cầu ở trường Đại học An Giang
Authors: Hùng, Trần Ngọc
Keywords: Đá cầu
Giáo dục thể chất
Jian zi (Game)
Physical education and training
Sinh viên
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá thực trạng thành tích tâng cầu cá nhân của sinh viên học môn tự chọn đá cầu; Xây dựng thang điểm thực hành nội dung tâng cầu cá nhân cho sinh viên học môn tự chọn đá cầu ở trường Đại học An Giang
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp đơn vị)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5714
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH.Tranngoc Hùng. NCKH00327. Cap do 1.file.pdf
  Restricted Access
865.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.