Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5717
Title: Định danh và bước đầu nuôi trồng nấm cổ linh chi ở vùng Bảy Núi tỉnh An Giang
Authors: Ba, Hồ Thị Thu
Keywords: Nấm linh chi
Trồng nấm
Ganoderma lucidum
Mushroom culture
Nấm cổ linh chi
Ganoderma applanatum
Môi trường nhân giống
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tiến hành các thử nghiệm tiến tới xây dựng quy trình trồng nấm cổ linh chi bao gồm làm meo giống cấp 1, cấp 2 và lựa chọn cơ chất nuôi trồng thích hợp để nấm tạo thể quả và đạt năng suất cao
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5717
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00337.Ho Thi Thu Ba.cap do 4.file.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.