Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5724
Title: Sự ảnh hưởng của thần thoại trong nền văn minh Hy Lạp cổ đại (khoảng thiên niên kỷ III đến năm 30 TCN)
Authors: Ngọc, Lê Trương Ánh
Keywords: Lịch sử
Thần thoại Hy Lạp
Văn minh
Lịch sử Hy Lạp
History
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày một cách tổng quan về Hy Lạp cổ đại và thần thoại Hy Lạp, phục dựng lại sự ảnh hưởng của thần thoại trong nền kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của Hy Lạp cổ đại, thông qua những tư liệu đã thu thập được. Từ đó khẳng định sự tương quan giữa thần thoại và sự phát triển của nền văn minh Hy Lạp thời kỳ cổ đại là vô cùng chặt chẽ
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5724
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00379. Le Truong Anh Ngoc. cap do 2. CD.pdf
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.