Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5725
Title: Xây dựng vườn sưu tập bảo tồn thực vật rừng quí hiếm tỉnh An Giang
Authors: Thắng, Nguyễn Đức
Keywords: Thực vật rừng
An Giang
Bảo tồn
Thực vật rừng
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu việc lạm dụng khai thác tài nguyên gây nguy cơ tuyệt chủng các loài thực vật rừng quý hiếm ở tỉnh An Giang, đưa ra các giải pháp hạn chế khắc phục để bảo tồn các chủng loài thực vật rừng quý hiếm đó
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5725
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00069.Nguyen Duc Thang.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn27.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.