Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5725
Nhan đề: Xây dựng vườn sưu tập bảo tồn thực vật rừng quí hiếm tỉnh An Giang
Tác giả: Thắng, Nguyễn Đức
Từ khoá: Thực vật rừng
An Giang
Bảo tồn
Thực vật rừng
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu việc lạm dụng khai thác tài nguyên gây nguy cơ tuyệt chủng các loài thực vật rừng quý hiếm ở tỉnh An Giang, đưa ra các giải pháp hạn chế khắc phục để bảo tồn các chủng loài thực vật rừng quý hiếm đó
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5725
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00069.Nguyen Duc Thang.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn27.18 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.