Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5726
Title: Dạy học môn Lịch sử theo chương trình và sách giáo khoa lớp 6 mới theo đúng định hướng đổi mới PP dạy học
Authors: Trung, Đoàn
Keywords: Lịch sử
Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5726
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00018.Doan Trung.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn12.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.