Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5745
Title: Khảo sát ngành Phát triển nông thôn
Authors: Khiêm, Nguyễn Tri
Keywords: Khảo sát
Abstract: Khảo sát về ảnh hưởng của lực lượng kỹ sư ngành Phát triển nông thôn đối với việc đáp ứng nhu cầu xã hội.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5745
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai bao truong .pdf
  Restricted Access
336.79 kBAdobe PDFView/Open
Cau hoi PV nganh PTNT.zip
  Restricted Access
97.35 kBUnknownView/Open
Nguyen Tri Khiem.pdf
  Restricted Access
806.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.