Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5752
Title: Thực trạng vi phạm đạo đức của học sinh các trường bán công, dân lập tỉnh An Giang
Authors: Huyền, Trần Thị
Keywords: Thực trạng
Vi phạm đạo đức
Học sinh
Trường bán công
Trường dân lập
An Giang
Issue Date: 17-Feb-2009
Abstract: Đề tài đã điều tra thực trạng học sinh có hành vi vi phạm đạo đức ở 04 trường trung học phổ thông bán cộng, dân lập thuộc các địa bàn tiêu biểu của tỉnh An Giang là: TP Long Xuyên; huyện Châu Thành, huyên Tri Tôn. Nêu lên các hành vi vi phạm, nguyên nhân, công tác giáo dục ở trường và nêu lên những kiến nghị đề xuất để giải quyết thực trạng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5752
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHuyen.pdf
  Restricted Access
457.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.