Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5754
Nhan đề: Điều Tra Và Thiết Kế Xây Dựng Mô Hình Hệ Thống Canh Tác Bền Vững Trong Chuyển Đổi Cơ Cấu Cây Trồng Nơi Đất Cao Nhiều Cát Vùng Bảy Núi An Giang.
Tác giả: Minh, Nguyễn Văn
Từ khoá: Nông nghiệp
Trồng trọt
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Đất cát
Bảy núi
An Giang
Năm xuất bản: 25-thá-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên tìm hiểu tổng quát về hiện tình kinh tế hộ và các hệ thống canh tác phổ biến cùng với các mô hình tiên tiến đang được thực hiện tại vùng, bằng các phương pháp tiếp cận nông dân và phỏng vấn kinh tế hộ. Kế đến khảo sát thí điểm các nông hộ có mô hình canh tác tiên tiến, hiệu quả cao đồng thời đúc rút ưu khuyết điểm làm cơ sở để nhân rộng mô hình. Cuối cùng, triển khai thực hiện các thí nghiệm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như các mô hình có sử dụng phân bón từ nguồn gốc hữu cơ bảo vệ môi trường bền vững nhằm khuyến cáo nông dân.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5754
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
mhht.pdf
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.