Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5757
Title: Dạy học theo chương trình sách giáo khoa tiếng việt lớp 2 mới ở vùng khó khăn tỉnh an giang năm học: 2004-2005.
Authors: Thành, Đinh Thị Kim
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Tiếng việt lớp 2
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài khảo sát thực trạng dạy và học môn tiếng Việt (tập trung 3 môn: tập đọc, kể chuyện, tập làm văn) theo chương trình sách giáo khoa lớp 2 mới ở An Giang năm học 2004-2005 để nắm tình hình dạy học ở vùng khó khăn tỉnh An Giang. Xác định được nguyên nhân, hạn chế, những khó khăn khi thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 2 mới để đề xuất các biện pháp cho ngành giáo dục và trường Đại Học An Giang.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5757
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH.Dinh Thi Kim Thanh.pdf
  Restricted Access
619 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.