Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5759
Title: Nghiên cứu tạo mẫu nghệ xà cừ (Curcuma xanthorhiza Roxb.) In Vitro và nghiên cứu quy trình vi nhân giống cây bình vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp nuôi cấy mô: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Authors: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Nhân giống cây trồng
Nghệ xà cừ
Vi nhân giống
Nuôi cấy mô
Bình vôi
Stephania
Curcuma
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5759
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi My Duyen.pdf
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.