Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5765
Nhan đề: Không Gian LP Và Các Ứng Dụng Của Định Lý Hội Tụ Đơn Điệu Và Định Lý Hội Tụ Bị Chặn
Tác giả: Lân, Nguyễn Như
Từ khoá: Không gian lp
Định lý
Toán học
Năm xuất bản: 25-thá-2006
Tóm tắt: Nội dung của đề tài gồm năm phần: Trong phần thứ nhất trình bày các kiến thức chuẩn bị. Phần thứ hai trình bày định nghĩa và các tính chất của không gian LP(Ω), ở đây ta chứng minh các bất đẳng thức, bất đẳng thức Minkowski và tính đầy đủ của không gian Holder&&LP(Ω). Phần thứ ba trình bày về tính trù mật và tách được của không gian, ta chứng minh được tập các hàm bậc thang, tập các hàm bậc thang có giá compact chứa trong Ω và tập C∞c(Ω) trù mật trong LP(Ω), với 1≤p<∞. Phần thứ tư trình bày về các tập compact tương đối trong LP(Ω), kết quả chính của phần này là định lý IV.1, định lý IV.2, hai định lý này chỉ ra điều kiện để tập con trong LP(Ω) là compact tương đối. Phần cuối cùng trình bày về tính lồi đều và đối ngẫu của không gian LP(Ω), các kết quả chính trong phần này là bất đẳng thức Clarkson, định lý biểu diễn Riesz cho LP(Ω), với 1<p<∞, và định lý biểu diễn Riesz cho LP(Ω).
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5765
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
khonggianlpvadinhlyhoitu.pdf
  Restricted Access
746.71 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.