Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5765
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLân, Nguyễn Nhưvi
dc.date.accessioned2021-11-04T07:02:06Z-
dc.date.available2021-11-04T07:02:06Z-
dc.date.issued2006-10-25T02:36:20Z
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5765-
dc.description.abstractNội dung của đề tài gồm năm phần: Trong phần thứ nhất trình bày các kiến thức chuẩn bị. Phần thứ hai trình bày định nghĩa và các tính chất của không gian LP(Ω), ở đây ta chứng minh các bất đẳng thức, bất đẳng thức Minkowski và tính đầy đủ của không gian Holder&&LP(Ω). Phần thứ ba trình bày về tính trù mật và tách được của không gian, ta chứng minh được tập các hàm bậc thang, tập các hàm bậc thang có giá compact chứa trong Ω và tập C∞c(Ω) trù mật trong LP(Ω), với 1≤p<∞. Phần thứ tư trình bày về các tập compact tương đối trong LP(Ω), kết quả chính của phần này là định lý IV.1, định lý IV.2, hai định lý này chỉ ra điều kiện để tập con trong LP(Ω) là compact tương đối. Phần cuối cùng trình bày về tính lồi đều và đối ngẫu của không gian LP(Ω), các kết quả chính trong phần này là bất đẳng thức Clarkson, định lý biểu diễn Riesz cho LP(Ω), với 1<p<∞, và định lý biểu diễn Riesz cho LP(Ω).vi
dc.language.isoothervi
dc.subjectKhông gian lpvi
dc.subjectĐịnh lývi
dc.subjectToán họcvi
dc.titleKhông Gian LP Và Các Ứng Dụng Của Định Lý Hội Tụ Đơn Điệu Và Định Lý Hội Tụ Bị Chặnvi
dc.typeWorking Papervi
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
khonggianlpvadinhlyhoitu.pdf
  Restricted Access
746.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.