Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5771
Title: Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Và Học Tập Môn Sinh Học Lớp 6 Sách Giáo Khoa Mới Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Tỉnh An Giang.
Authors: Tâm, Nguyễn Văn
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Chất lượng giáo dục
Sinh học lớp 6
Trung học cơ sở
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp dạy học tích cực của giáo viên – học sinh từ đó làm cơ sở đánh giá tình hình giảng dạy và học tập. Đồng thời khảo sát thực tế tại một số trường đặc thù cho thành thị, đồng bằng, vùng sâu; thiết kế một số bài theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh lớp 6 và đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên sinh học tại một số vùng chưa đáp ứng với chương trình thay sách giáo khoa mới.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5771
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thuctrangvagiaiphapnangcaochatluonggiangday.pdf
  Restricted Access
683.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.