Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5782
Title: Robot Tự Hành
Authors: Tân, Phạm Minh
Keywords: Kỹ thuật
Điện tử
Robot
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu, thiết kế 2 loại robot theo yêu cầu thiết kế của cuộc thi “Thiết kế Robot – Robocon 2005” do đài truyền hình Việt Nam phát động gồm các nội dung: Mô tả cách thiết kế robot tự động (không có sự điều khiển trực tiếp của con người từ bên ngoài) và robot “bằng tay” (cần có sự điều khiển của con người, hoạt động theo sự điều khiển của con người). Các công đoạn thiết kế bao gồm: thiết kế phần cơ khí, phần điện – điện tử, lập trình điều khiển và trang trí.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5782
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
robot.pdf
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.