Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5796
Title: Nghiên cứu chế biến nước rong biển - đậu đỏ đóng chai
Authors: Chương, Nguyễn Văn
Keywords: Công nghệ nước giải khát
Chế biến nước đóng chai
Rong biển
Đậu đỏ
Abstract: Nội dung đề tài nghiên cứu các ảnh hưởng của tỷ lệ rong biển - đậu đỏ, thời gian và nhiệt độ trích ly đến chất lượng sản phẩm; ảnh hưởng của chế độ phối trộn nước rong biển đậu đỏ, đường, agar đến mùi vị sản phẩm; ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian thanh trùng đến chất lượng và khả năng bảo quản sản phẩm; và tìm ra qui trình chế biến nước rong biển - đậu đỏ đóng chai tối ưu.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5796
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Chuong.pdf
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.