Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5800
Title: Khảo sát quy trình tái chế và bảo quản dầu thực vật
Authors: Chương, Nguyễn Văn
Keywords: Dầu thực vật
Bảo quản
Tái chế
Quá trình hydrate hóa
Oxy hóa chất béo
Oxy hóa dầu
Issue Date: 17-Feb-2009
Abstract: Đây là một đề tài mới về lãnh vực tái chế dầu nhằm làm giảm bớt sự lãng phí và làm giảm sự ô nhiễm do dầu phế phẩm thải ra. Đề tài bao gồm các thí nghiệm nhằm khảo sát,đánh giá trong quy trình sản xuất dầu thực vật tinh luyện.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5800
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanChuong.pdf
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.