Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5802
Title: Nhân giống Lan Dendronbium anosmum, Dendrobium mini bằng phương pháp nuôi cấy mô. Nghiên cứu các loại giá thể trồng lan Dendronium mini thích hợp và cho hiệu quả cao
Authors: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Lan
Nhân giống
Dendrobium anosmum
Dendrobium mini
Cấy mô
Abstract: Thực hiện 2 qui trình vi nhân giống lan Dendrobium anosmum và Dendrobium mini, và thử nghiệm ra cây Dendrobium mini trên nhiều giá thể khác nhau với tổng cộng 6 thí nghiệm gồm 5 thí nghiệm trong phòng và 1 thí nghiệm ngoài vườn. Sau cùng đưa ra kiến nghị giúp gia tăng tỉ lệ cây sống sau khi đưa ra ngoài.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5802
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMyDuyen2010.pdf
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.