Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5806
Title: Sử Dụng Lục Bình (Eichhornia Crassipes) Bổ Sung Trong Khẩu Phần Heo Thịt Giai Đoạn Vổ Béo.
Authors: Trung, Nguyễn Bá
Keywords: Nông nghiệp
Lục bình
Eichhornia crassipes
Chăn nuôi heo
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài khảo sát năng suất và thành phần dưỡng chất của lục bình trong các điều kiện môi trường sinh trưởng khác nhau. Đồng thời xác định khẩu phần nuôi dưỡng kinh tế để đề xuất cho nông dân cũng như các cơ sở chăn nuôi.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5806
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sudunglucbinh.pdf
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.