Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5810
Nhan đề: Nghiên cứu mứt đông nha đam bổ sung dịch trích ly từ lá cẩm
Tác giả: Duy, Nguyễn Hoàng
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Trích ly
Nha đam
Lá cẩm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5810
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Hoang Duy.pdf
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.