Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5816
Nhan đề: Nghiên cứu chế biến sản phẩm Jam thuốc dòi - nha đam
Tác giả: Huyền, Trương Minh
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Thuốc dòi
Nha đam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5816
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Truong Minh Huyen.pdf
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.