Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5828
Title: Nghiên cứu chế biến bánh phồng bổ sung khoai tây
Authors: Công, Nguyễn Thành
Keywords: Khoai tây
Bánh phồng
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nội dung đề tài được thực hiện nhằm đa dạng hoá sản phẩm bánh phồng trên cơ sở tận dụng nguồn nguyên liệu khoai tây dồi dào để tạo ra sản phẩm mới từ nguyên liệu thực vật hoàn toàn...
Description: Đề tài nghiên cứu sinh viên cấp Khoa Nông nghiệp Tài nguyên thiên nhiên
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5828
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh Cong.pdf
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.