Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5828
Nhan đề: Nghiên cứu chế biến bánh phồng bổ sung khoai tây
Tác giả: Công, Nguyễn Thành
Từ khoá: Khoai tây
Bánh phồng
Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung đề tài được thực hiện nhằm đa dạng hoá sản phẩm bánh phồng trên cơ sở tận dụng nguồn nguyên liệu khoai tây dồi dào để tạo ra sản phẩm mới từ nguyên liệu thực vật hoàn toàn...
Mô tả: Đề tài nghiên cứu sinh viên cấp Khoa Nông nghiệp Tài nguyên thiên nhiên
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5828
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Thanh Cong.pdf
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.